I dag offentliggøres DrengeAkademiets markante resultater i ny forskningsrapport.

Læs den fulde forskningsrapport her.

DrengeAkademiets resultater og effekter er blevet evalueret af forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet.

Rapportens forfatter, Forsker Frans Ørsted Andersen, som er Ph.d. og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og ekspert i læring, positiv psykologi, flow-begrebet og kreativitet inden for læring, siger følgende: ”Resultaterne af undersøgelserne peger klart på, at DrengeAkademiets indsats har haft en stor positiv betydning for elevernes læring, trivsel, personlige udvikling og motivation for skolegang”.

I rapporten fremhæves bl.a. følgende konklusioner

  • Eleverne har generelt forbedret deres faglige niveau markant i læsning, stavning og matematik.
  • Fokus på den enkelte elev og hans mål, niveau, interesser og behov har skabt øget motivation for skolegang blandt drengene. Et fokusområde som både elever og lærere efterlyser i folkeskolen.
  • Der generelt er sket en klar forbedring af elevernes trivsel og motivation for skolegang.
  • Der er sket en generel forbedring af drengenes sociale kompetencer.