GIV ELEVER MED FAGLIGT EFTERSLÆB EN NY START PÅ SKOLEN

Intensive læringsforløb rykker fagligt udfordrede elever både fagligt og personligt og giver nyt mod på skolen. Det har LøkkeFonden igennem en årrække vist på DrengeAkademiet og er nu klar til at udbrede metoderne bag Akademierne til alle, der ønsker at genstarte og genmotivere elevernes læring samt styrke faglige færdigheder og personlig læring. 

HVAD TILBYDER VI?

LøkkeFondens læringskoncept er forankret i forskning, og hviler på den nyeste viden inden for faglig og personlig læring. Som noget nyt i Danmark kombineres Synlig Læring med systematisk og målrettet udvikling af elevers personlige og sociale kompetencer. LøkkeFondens koncept er løbende blevet fulgt af forskere fra DPU, og nu kan kommuner samt andre aktører gennem et formelt samarbejde med fonden få adgang til at bruge koncept, metoder og materialer. Vi tilbyder:

  • Sparring herunder viden om organisering, projekt og procesdesign, økonomi og planlægning
  • Adgang til metoder og undervisningsmaterialer herunder inspirationsmanualer med øvelser og aktiviteter til undervisning i læsning, skrivning, matematiske færdigheder samt udvikling af personlige og sociale kompetencer
  • Testsystemer
  • Evalueringsværktøjer til evaluering af både faglig og personlig læring
  • Konkret struktur og skemaer for to ugers campforløb.

HVORDAN GØR VI DET I PRAKSIS?

De konkrete rammer for samarbejdet aftales individuelt, så de passer til jeres ønsker. I samarbejdet indgår dog altid den fornødne kvalitetssikring af læringskonceptet, sparring og grundig overlevering af alle metoder, værktøjer og materialer.

Forinden tilrettelægges nødvendige planlægnings- og kompetenceforløb.

Efterfølgende dokumenteres resultaterne med faglige før- og eftermålinger – samt anden kvalitativ evaluering, fx interviews med deltagende elever og lærere.

Se glimt fra en fuld camp her her

Læs mere om hvordan vi gjorde på Københavner Akademiet her

Se Københavner Akademiets hjemmeside her

Se DrengeAkademiet Esbjerg Kommunes hjemmeside her

Se Varde Kommunes bud på et lokalt DrengeAkademi her

HVAD FÅR I?

  • Markant fagligt løft af udfordrede elever inden for læsning, stavning og matematiske færdigheder
  • Elever med styrkede personlige egenskaber og øget bevidsthed om egne læringsstrategier
  • Generel kompetenceudvikling gennem praksis. Temaer: Synlig Læring, det fleksible læringsrum, læringsledelse, differentiering, arbejde med læringsstrategier, coachende tilgang mm.
  • Konkret inspiration til lærere og pædagoger om, hvordan de systematisk og målrettet kan arbejde med udvikling elevers personlige læring
  • Viden om hvordan succesfulde intensive læringsforløb gennemføres.

Læs mere om effekt af intensiv læringsforløb her 

Læs mere om effekt af DrengeAkademiet her 

Læs mere om resultaterne af Københavner Akademiet her

Læs mere om et besøg i Ringkøbing-Skjern Kommune her