LøkkeFonden ønsker at udbrede DrengeAkademiets læringsmetoder, materialer og erfaringer til alle skoler, kommuner og regioner, som også ønsker at udvikle og gennemføre effektfulde læringsforløb.

LøkkeFonden tilbyder

  • Fuldt campkoncept med DrengeAkademiets metoder, værktøjer og materialer i et 14 dages intensivt læringsforløb, som afvikles i et tæt samarbejde mellem Fonden og lokale initiativtagere
  • Intensive læringsforløb på skoler, hvor alle eller udvalgte årgange tilbydes 14 dages særligt tilrettelagt turboforløb inden for rammerne af skolereformen
  • Kompetenceforløb for lærere og pædagoger med inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan der på skoler kan igangsættes initiativer med fokus på fx. de 7 karaktertræk som personligt og socialt fundament og Synlig Læring.

Kendetegn uanset forløb

  • Evidensbaseret og evidensinformeret tilgang
  • Synlig Læring – og synlig personlig målrettethed
  • De 7 karaktertræk og energi, som fundament for personlig læring
  • Fokus på den enkeltes personlige/faglige udvikling i et lærende fællesskab
  • Tro på menneskers, drenges, elevers potentiale
  • Styrkebaseret pædagogik
  • Anerkendende tilgang.

Arbejdet med udbredelsen af DrengeAkademiets metoder er allerede i fuld gang. Vi gennemfører årligt læringscamps med fx. Københavns kommune og intensive læringsforløb på skoler, som fx. forløbene “Synlig læring i sprint” på Bramdrup skole i Kolding.

Læs om vores koncept “Intensive læringsforløb på skoler” her

Læs mere om samarbejdet med Københavns Kommune her