INTENSIVE LÆRINGSUGER PÅ SKOLER

INTENSIVE LÆRINGSUGER FOR UDVALGTE ELLER ALLE ÅRGANGE BANER VEJEN FOR MERE LÆRINGSUDBYTTE FOR DEN ENKELTE ELEV. FOKUS ER GRUNDLÆGGENDE PERSONLIGT OG FAGLIGT FUNDAMENT GENNEM SÆRLIGT TILRETTELAGTE TEMAUGER.

Skoleskemaet omlægges, så fagene er læsning, stavning og matematik, mens understøttende positioner bruges på fysisk aktivitet, idræt, arbejde med personlig læring, herunder de 7 karaktertræk og træningscafeer. De intensive læringsuger kan tilrettelægges til både elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Ugerne sætter generelt fokus på parathed og strategier, så der er gevinst at hente ved prioritering af ugerne for alle fag.

HVAD TILBYDER VI?

LøkkeFondens læringskoncept er forankret i forskning, og hviler på den nyeste viden inden for faglig og personlig læring. Som noget nyt i Danmark kombineres Synlig Læring med systematisk og målrettet udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer. Tidligere havde konceptet primært fokus på campmodeller, men fonden har nu udviklet og afprøvet en model, som via intensive læringsuger kan igangsættes inden for rammerne af skolen og skolereformen. Gennem et formelt samarbejde med LøkkeFonden kan skoler få adgang til at bruge koncept, metoder og materialer.

HVORDAN GØR VI DET I PRAKSIS?

Skolen udvælger de årgange eller de elever, som skal arbejde med intensive læringsuger. Både lærere og pædagoger tilbydes kompetenceforløb, således at de kan tilrettelægge og gennemføre ugerne.

Kompetenceforløb indeholder fx:

 • Inspirationseftermiddag for hele skolens personale
 • 2 workshopdage for involverede lærere og pædagoger
 • 2 x 2 timers sparring til hvert deltagende team
 • 1 evalueringsmøde.

Efterfølgende kan resultaterne dokumenteres med faglige før- og eftermålinger samt anden kvalitativ evaluering, fx interviews med deltagende elever og lærere.

HVAD FÅR I?

Lærere og pædagoger

 • Viden om LøkkeFondens forskningsforankrede læringskoncept
 • Konkrete værktøjer og inspiration til at omsætte Synlig Læring til praksis
 • Konkrete værktøjer og inspiration til at arbejde systematisk med personlig læring (de 7 karaktertræk som fundament)
 • Generelt kompetenceløft gennem konkret praksisudvikling.

Elever

 • Målbart ryk i de faglige discipliner: Læsning, stavning og matematiske færdigheder (tal og algebra)
 • Øget bevidsthed om egne læringsstrategier
 • Øget evne til selvrefleksion
 • Kendskab til personlige karaktertræk som fundament for læring.

Læs mere om vores intensive læringsuger på Bramdrup Skole i Kolding Kommune (Struktur, læringsmetoder, komptenceforløb, udbytte og materialer mm.) her

Jyskevestkysten har skrevet en artikel om vores forløb på Bramdrup Skole, læs den her 

På Bramdrup Skole er alle lærere og pædagoger blevet inspireret på de 7 karaktertræk som fundament for personlig læring. De 7 karaktertræk har værdi for alle elever, læs mere her