KOMPETENCEFORLØB: LÆRERE OG PÆDAGOGER

LØKKEFONDENS KOMPETENCEFORLØB FORENER FORSKNING, TEORI OG HELT KONKRET PRAKSIS. FLEKSIBILITET ER NØGLEORDET, NÅR FORLØBET DESIGNES OG MATCHES SKOLENS VIRKELIGHED.

HVAD TILBYDER VI?

Et kompetenceforløb designet og tilpasset din skole. Uanset design involveres inspiration og konkrete værktøjer til igangsætning af initiativer med fokus på Synlig læring i praksis og systematisk arbejde med elevens personlige læring.

Kompetenceforløbene kan sammensættes fleksibelt:

 • Pædagogisk(e) dag(e)
 • En række workshops á 3 timer med forskellige temaer
 • Sparring i det enkelte team
 • Observation i klasselokalet og efterfølgende sparring

HVORDAN GØR VI DET I PRAKSIS?

Skolens praksis og virkelighed er i centrum. Vælg mellem flere inspirationsworkshops, fx en række systematisk sammensatte workshops med fx opfølgende sparring i det enkelte team. Indholdet kan også sammensættes af en eller flere workshops som indhold til en pædagogisk dag eller weekend.

Temaer for workshops:

 • LøkkeFondens forskningsforankrede læringskoncept (evidensinformeret praksis)
 • 7 karaktertræk som fundament for personlig og social læring
 • Læringsuniverset (Klasseværelset) – Synlig Læring i praksis og i sprint
 • Det differentierede læringsrum: Analogt, digitalt og hands on
 • Målstyret læse- og skriveundervisning
 • Målstyret matematikundervisning
 • Khan Academy i matematikundervisningen
 • Variation i undervisningen
 • Yoga, mindfulness og powerbreaks i undervisningen.

HVAD FÅR I?

 • Velforberedte, autentiske og humørfyldte læringskonsulenter
 • Forskningsforankret faglighed
 • Skarp facilitering
 • Teori og konkret praksis i dynamisk samspil
 • Varieret arbejdsform: Oplæg, refleksionsøvelser, filmklip, praktiske øvelse

De 7 karaktertræk er fundament for personlig læring i alle LøkkeFondens forløb. Karaktertrækkene har stor inspirationsværdi for lærere og pædagogeres arbejde med alsidig udvikling, læs mere her