Vil du vide mere om LøkkeFondens projekter?
Her finder du links til LøkkeFondens udgivelser og rapporter.

I perioden fra LøkkeFondens stiftelse til og med DrengeAkademiet 2017 har den uafhængige talvalidering anvendt begrebet ”læringsår” til at angive drengenes faglige progression. Begrebet er blevet brugt i god tro af fonden i vores kommunikation udadtil. Denne betegnelse er vi per januar 2018 stoppet med at bruge pga. begrebsforvirring. Fonden har indtil da benyttet sig af læringsår udregnet på baggrund af den procentvise progression for den samlede gruppe. I dag anvender vi udelukende den procentvise progression i vores kommunikation om drengenes faglige udvikling.

Endvidere skal det tilføjes, at resultatrapporterne herunder IKKE er forskningsrapporter, som det fremgår af forsiden på disse. Der er derimod tale om uvildige talvalideringer foretaget af eksterne metodekonsulenter.

FORSKNINGSRAPPORTER

Forskningsrapport nr. 1

Af Frans Ørsted Andersen
Om DrengeAkademiets resultater

Forskningsrapport

Forskningsrapport nr. 2
Af Frans Ørsted Andersen
Om DrengeAkademiets langtidseffekt

Skærmbillede 2016-01-27 kl. 16.53.48

De længerevarende betydninger af deltagelsen i DrengeAkademiet
Af Caroline Bjerre-Madsen og Frans Ørsted Andersen

ANDEN FORSKNING OM INTENSIV LÆRING

Egmont Rapporten 2015

Af Egmont Fonden
Om intensive læringsforløb

Egmont Rapporten 2015

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Om Intensive læringsforløb

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

PROJEKTMATERIALE

DrengeAkademiet 2017 – Giv aldrig op

DA17

DrengeAkademiet 2016 – Brænd for det du vil

DrengeAkademiet 2016 - Brænd for det du vil

Synlig Læring i sprint 2015
– Sådan gjorde vi
(Intensive læringsforløb ind i skolen) 

Skærmbillede 2016-04-15 kl. 13.51.06

DrengeAkademiet 2015 – Vi gør det sammen

Skærmbillede 2016-03-23 kl. 10.07.05

Projekter 2014-2015

DrengeAkademiet
– synlig læring i sprint

 

DrengeAkademiet 2013

projektfolder

DrengeAkademiet 2013
– Sådan gjorde vi

Saadan_goer_vi

LøkkeFondens første år

magasin

Udbredelse af læringsmetoder
Resultater af DrengeAkademiet Esbjerg kommune
magasin

RESULTATRAPPORTER

Resultater DrengeAkademiet 2017

forskningsrapport-da17-01

Resultater DrengeAkademiet 2016

forskningsrapport-da16-01

Resultater DrengeAkademiet 2015
Skærmbillede 2016-01-27 kl. 17.11.04

Resultater DrengeAkademiet 2014

rapport_2014