Frederik Meyer – Direktør

Frederik Meyer har en højere handelseksamen HH og er oprindelig uddannet i rejsebranchen. Frederik har tilbragt flere år i udlandet og har intensiv erfaring med salg, marketing og ledelse. Frederik har igennem de sidste mere end 20 år bestridt ledende stillinger i globale virksomheder som Anheuser-Busch, ProSiebenSat.1 samt Danone. Frederik er overodnet ansvarlig for fondens aktiviteter og økonomi.

Kontakt:[email protected] eller 21216500

Lisbet Nørgaard – Uddannelseschef 

Lisbet Nørgaard er folkeskolelærer og har en fleksibelt sammensat PD. Lisbet har mange års erfaring, som underviser i folkeskolen, som pædagogisk proceskonsulent og som projektleder. Lisbet har ansvaret for LøkkeFondens faglige profil og pædagogiske udvikling. Lisbet har ligeledes det overordnede faglige ansvar. Lisbet er proces- og projektleder vedrørende DrengeAkademiet samt i LøkkeFondens kommunale samarbejde, hvor visionen er udbredelse af fondens forskningsforankrede læringsmetoder.

Kontakt:[email protected] eller 22 53 45 61

Trine Bek Gold Læringskonsulent

Trine B Gold er uddannet cand. pæd. soc., folkeskolelærer og coach. Trine har mange års erfaring, som underviser i folkeskolen og ligeledes erfaring som afdelingsleder i Ungdomsskolen og som pædagogisk proceskonsulent. Trine har stor erfaring med intensive læringsforløb i praksis, coachende tilgang til læring og unge mennesker og inklusion generelt. Trine har bred faglig kompetence inden for Positiv Psykologi og Synlig Læring, som kendetegner tilgang til både fag og personlig læring.

Kontakt: [email protected] eller 51408499

Jeanette Duus – Ansvarlig for CSR og funding

Jeanette Duus er afsætningsøkonom og master i Positiv Psykologi. Jeanette har mange års erfaring indenfor salg og markedsføring i det private erhvervsliv. De seneste år har Jeanette arbejdet med fundraising i Ngo’er. Jeanette har det daglige ansvar for fundraising og er projektleder og konceptudvikler på fondens cykelprojekt “Challenge”.

Kontakt: [email protected] eller 30 34 43 53

Kristian Hulmose Nørgaard – Projektmedarbejder

Kristian Hulmose Nørgaard er snart færdiguddannet kandidat i psykologi og historie. Kristian er ansvarlig for DrengeAkademiets mentorordning, hvor han bl.a. uddanner og vejleder mentorer. Herudover er Kristian med til at udvikle LøkkeFondens læringskoncept fx med henblik på metoder og personlig læring. Kristian eksekverer ligeledes DrengeAkademiet samt flere af LøkkeFondens kommunale projekter. Her indgår han som co-teacher, læringsvejleder, holdleder eller lærer.

Kontakt: [email protected] eller 60 19 27 73