Hver sommer vælger 100 drenge at bruge 2 uger af deres ferie på DrengeAkademiet:
En intensiv læringscamp, der styrker deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

DSC04464

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensive læringsforløb kræver opfølgning

Forskning fremhæver nødvendigheden af et stærkt understøttende efterforløb, hvis drengenes faglige og personlige udbytte af DrengeAkademiet skal have længerevarende betydning.

LøkkeFonden har derfor, i tæt samarbejde Adecco, etableret et ambitiøst og nytænkt mentorprogram, der skal bygge bro mellem DrengeAkademiet og drengenes hverdag, og hvor nye vaner skal forankres.

Mentorprogrammet har afgørende betydning for drengens:

  • Fremadrettede motivation
  • Uddannelsesparathed
  • Gennemførsel af afgangsprøver i folkeskolen
  • Videre fremtid i uddannelse og arbejde
  • Gode liv

7 lokale mentorcentre

Vi har oprettet 7 geografisk spredte mentorcentre, hvor drengene månedligt genbesøger det fællesskab, de var en del af på akademiet, og deltager i aktiviteter, der indarbejder og forankrer deres nye gode vaner på både det faglige, personlige og sociale plan. 

Mentorcentrene drives af centerledere med indgående kendskab til DrengeAkademiets pædagogiske principper samt frivillige rollemodeller fra Adecco og lokale ildsjæle fra erhvervslivet.

De erfarne mentorer og rollemodeller hjælper bl.a. drengene med:

  • Fortsat at træffe gode valg
  • At skabe gode rutiner omkring skolearbejdet
  • At sætte sig individuelle mål og forfølge dem
  • At bringe egne styrker og ressourcer i spil

Derudover inspirerer de drengene med nye perspektiver på uddannelse og job og gør dem nysgerrige på de forskellige muligheder, som fremtiden tilbyder.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om mentorprogrammet her
Øvrige spørgsmål og henvendelser vedrørende opfølgningsforløbet bedes venligst rettet til Benjamin Blume Blaabjerg: [email protected]