Nyhedsbrev oktober 2016

Absolut allerbedste nyhed i oktober måned er ny forskningsrapport om DrengeAkademiet 2016. Rapporten er udarbejdet af metodeforsker Alexander Forbes McClellan og konklusioner taler sit eget tydelige sprog – og fremhæver, at akademiets 95 drenge ud over at være blevet mere personligt robuste også har opnået markant faglig fremgang, som kan udtrykkes i læringsår. På 2 uger og i gennemsnit har drengene rykket sig 2,6 læringsår.

Rapporten bekræfter os i vores fundament. Det virker, når vi vedholdende involverer elementer fra Synlig Læring, som tydelige vedkommende mål, højt forventningsniveau, fremadrettet evaluering mm. med systematisk tilgang til personlig læring, herunder de 7 karaktertæk:

Vedholdenhed, optimisme, nysgerrighed, taknemmelighed, social intelligens, engagement og selvkontrol.

Efter DrengeAkademiet

DrengeAkademiet blev afsluttet i juli, men har et efterspil, som varer et år dvs. helt ind til næste års DrengeAkademi. Drengene fortsætter ved Akademiets afslutning i mentorordning. 95 frivillige mentorer står klar og hver enkelt dreng følges i et år. Drengenes mentorforløb er vidt forskellige og afhænger af den enkeltes behov. Nogle drenge bruger deres mentor til videre arbejde med at indhente faglige efterslæb, mens andre bruger deres mentor som en fast støtte, når nye og bedre livsvaner skal etableres. Mentorerne tilbydes et kursus og har et site på Facebook, hvor de kan få support på deres opgaver, og hvor de kan dele erfaringer.

Erfaringsmæssigt ved vi, at mentorernes indsats forstærker og fastholder effekten af de flotte resultater drengene opnår på Akademiet, og vi beriges hele tiden med gode historier fra mentorordningen, hvor vi hører om, at de 95 drenge stadig ”giver den gas”.

Tak er i denne sammenhæng et lille og fattigt ord. Mentorernes frivillige indsats kan ikke fremhæves og anerkendes nok.

LøkkeFondens Challenge

DrengeAkademiet henvender sig til drenge, som går ud af enten 7. eller 8. klasse. Challenge til den ældre målgruppe. Ambitionerne for Challenge 2017 er store og planlægningen er allerede i fuld gang. Challenge er et 16 uger langt forløb med cykeltræning og personlig læring, som kerne. Lige nu ser det ud til, at vi kan etablere 6 nye cykelhold: 3 i Jylland, 1 på Fyn og 2 på Sjælland.

I bestræbelserne på at forankre projektet i kommunerne tilknyttes alle hold et frivillighedsteam. Deres rolle bliver at hjælpe med at finde lokale virksomhedssponsorer og til at støtte op om praktisk håndtering af forløbet.

Det har stor betydning for Challengeprojektet, at vi har virksomheder og hermed sponsorer involveret. Deltagelsen er vigtig for generel finansiering af projektet, men også i forhold til mange andre elementer.

Som sponsor kan man fx træne med på̊ cykelholdet, arrangere virksomhedsbesøg for drengene eller være mentor for en dreng og dermed give ham et nyt perspektiv på arbejdslivet. Generelt ”optræder” sponsorerne som rollemodeller i forhold til drengene og får en nærværende rolle i drengenes udviklingsproces.

Vi arbejder desuden på̊ at få finansiering til et opkvalificeret efterværn for drengene. Efter de har fuldført det 16-uger lange Challenge vil vi gerne kunne tilbyde dem et intensivt læringsforløb lig DrengeAkademiet for at blive uddannelsesparate. Vi vil også gerne udvide vores jobbank, så alle drenge kan tilbydes praktik- og lærepladser.