I kølvandet på vores veloverståede sommerprojekter er aktivitetsniveauet stadig højt i LøkkeFonden. Under overskrifter som de 7 personlige karaktertræk, genmotivation for læring mv. udbreder vi vores faglighed og er involverede i en række projekter.

Kommunalt ser vi tre veje til involvering af vores læringsmetoder: Fuld campkoncept, intensive læringsforløb ind i skolen og/eller kompetenceforløb. Ellers er vores ærinde altid at dokumentere ny viden, som offentliggør og udgiver i diverse publikationer.

DrengeAkademiet: Synlig Læring i sprint
Vi bliver aldrig trætte af at fortælle den gode historie, og heldigvis har Akademisk Forlag haft lyst til udgive en bog om DrengeAkademiet. Bogen er skrevet af Akademiets hovedaktører, som fortæller om DrengeAkademiets historie, drengenes resultater – og hele det komplekse system og den faglighed, som sikrer at alle drenge lærer mest muligt og rykker sig markant i fagene læsning, stavning og matematiske færdigheder.
Læs mere om bogen: http://www.akademisk.dk/drengeakademiet

KøbenhavnerAkademiet
I unikt samarbejde med Københavns Kommune og Implement Consulting Group afviklede vi igen i år. KøbenhavnerAkademiets læringscamp. Konceptet omkring campen er stort set lig DrengeAkademiet. 13 skoler deltog og på dem var 100 drenge fra 8. klasse udvalgt til plads på læringscampen. På KøbenhavnerAkademiets læringscamp er LøkkeFondens rolle at folde læringskonceptet fra DrengeAkademiet ud og at give udvalgte lærere fra de københavnske skoler nødvendige kompetencer til undervise på campen, fx indsigt i de 7 personlige karaktertræk og viden om, hvordan det kan lade sig gøre at differentiere undervisningen, så hver enkelt elev/dreng arbejder med lige præcis næste læringsskridt.
Det er meget energifyldt at arbejde med kompetenceløft gennem praksis – særligt når praksis er 100 drenge, som rykker sig markant på faglige færdigheder, samtidigt med at de bliver meget klogere på sig og de strategier, som skal til for dem for at lære mest muligt.
Drengene er nu tilbage på de 13 københavnske skoler, hvor deres KøbenhavnerAkademi-lærer underviser dem 2 timer om ugen ud fra konceptet Læ[email protected]ære. På campen kan vi noget, men det er – det lange træk som tæller på den lange bane. Med dette som afsæt har Københavns Kommune skabt et meget kvalitetsfyldt set-up omkring drengene. Det glæder vi os til at være en del af og til at følge.
Læs mere om KøbenhavnerAkademiet: http://www.loekkefonden.dk/fuldt-campkoncept/

Mentorordning 2016/2017
I forhold til drengene på LøkkeFondens eget Akademi er vi også bevidste om, at det er det lange seje træk, der tæller. Derfor tilbydes alle deltagende drenge en mentor, som hjælper dem med at forankre nye vaner og tilegnede læring i hverdagen. I disse dage afholdes mentorkurser. Det er nemlig vigtigt at indsatsen er båret af en bred viden om DrengeAkademiets program og læringsmetoder. Mentorernes arbejde er frivilligt og en stor tak skal lyde. I gør virkeligt en forskel.
Vi følger formelt og uformelt drengenes forløb. Solstrålehistorier – som giver LøkkeFondens projekter og arbejde en helt særlig ånd.
Læs mere om LøkkeFondens mentorordning for Akademiets drenge: http://www.loekkefonden.dk/mentor-og-jobordning/