Industriens Fond giver 8,6 mio til LøkkeFonden

LøkkeFonden får nu 8,6 mio. kr. af Industriens Fond. Pengene skal sikre, at flere unge vælger og fuldfører en erhvervsuddannelse. I dag er frafaldet på erhvervsuddannelserne på næsten 50%, hvilket har store omkostninger, både samfundsmæssigt og personligt.

”Virksomheder i Danmark efterspørger faglærte. Prognoser peger på, at det også vil gøre sig gældende i fremtiden. Derfor står vi overfor en todelt udfordring. Dels er der for få unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse, dels er der for få af dem som starter, der rent faktisk gennemfører uddannelsen,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond om det nye projekt LifeSkills Linie 10.

De 8,6 mio. kr. går derfor konkret til projektet LifeSkills Linie 10, som gennemføres sammen med LøkkeFonden og de to projektpartnere, Høje-Taastrup Kommune og NEXT. Det treårige projekt retter sig mod udvalgte elever i 10. klasse, der ønsker en erhvervsuddannelse, men som mangler motivation og konkrete kompetencer for at opnå målet. For den enkelte unge kan det være en betydelig personlig omkostning at vælge forkert eller falde fra i uddannelsesforløbet. I værste fald kan det betyde, at den unge i sidste ende står uden uddannelse og job.

”I LøkkeFonden har vi i en årrække bevist, at vi er i stand til at løfte udfordrede unges faglige, personlige og sociale kompetencer gennem en målrettet indsats. I dette projekt skal unge genmotiveres gennem målrettet læring, en fokuseret mentorordning og et udvidet samarbejde med erhvervsskolerne. Det er de erfaringer, der sammen med nogle gode partnerskaber skaber et solidt afsæt for LifeSkills Linie 10,” siger Frederik Meyer, direktør i LøkkeFonden.

Løkkefonden med direktør Christian Meyer starter samarbejde med Industriens Fond som ledes af administrerende direktør Mads Lebech. Fotograferet ved Industriens Fond i København mandag den 11. december 2017.

LøkkeFonden med direktør Frederik Meyer starter samarbejde med Industriens Fond, som ledes af administrerende direktør Mads Lebech. Fotograferet ved Industriens Fond i København mandag den 11. december 2017.

De voksne skal også blive klogere

Projektets hovedformål er at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, som kan bruges i industrien. Og ikke mindst at gennemføre den. Men de unges succes skal suppleres af ny viden.

”En af vores store ambitioner er at blive klogere på, hvordan vi tiltrækker og fastholder de unge på erhvervsuddannelserne. Samtidig vil vi styrke arbejdsudbuddet til industrien, så ordrer og omsætning ikke går tabt. Heller ikke om fem år,” siger Frederik Meyer.

LifeSkills Linie 10 skal køre som et pilotprojekt i skoleåret 2019/2020 i Høje-Taastrup Kommune, hvorefter projektet evalueres, finpudses og efterfølgende bredes ud i andre udvalgte kommuner.

Det væsentligste succeskriterie for projektet er, at flere unge bliver uddannelsesparate, og at de får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

 

 

Faktaboks

Optagelsen og fuldførelsen af erhvervsuddannelser er i dag for lav. Undervisningsministeriet har derfor formuleret nogle klare mål for, at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Målene er, at fuldførelsen skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og 67 pct. i 2025.

Om Industriens Fond

Industriens Fond er en privat og uafhængig fond med en formue på mere end fire milliarder kroner. Fonden støtter og udvikler nyskabende projekter, som styrker konkurrenceevnen for dansk industri og erhvervsliv generelt. Industriens Fond udvikler og støtter initiativer og projekter inden for særligt fire fokusområder: Viden, Kompetencer, Iværksætteri & Innovation og Globalisering & Åbenhed.

Kontakt Industriens Fond:

Ole Østrup, formidlingsansvarlig, mobil: 23 80 06 60, e-mail: [email protected]

Om LøkkeFonden

Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, piger får generelt bedre karakterer i skolen, og piger uddanner sig mere end drengene efter folkeskolen. Samtidig mangler mange drenge motivation for læring og tro på sig selv. Sammen med dansk erhvervsliv, førende forskere og praktikere udvikler LøkkeFonden derfor projekter, hvor udfordrede drenge lærer at skabe resultater for sig selv. Projekternes formål vil altid være at ruste og motivere til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke motivation, lærelyst, faglighed og personlighed. LøkkeFonden gør sit til, at der skabes synlighed omkring drengeproblemet – samtidig med at den valide viden, som projekterne generer, udbredes med generelt sigte. Målet er at afprøve og dokumentere nye løsninger, der kan inspirere samfundet bredt. LøkkeFonden blev stiftet af Lars Løkke Rasmussen i 2012. Fonden er uafhængig og almennyttig.

Kontakt LøkkeFonden:

Frederik Meyer, direktør, mobil: 21 21 65 00, e-mail: [email protected]