PROJEKTETS MÅL

1. At hjælpe personligt og fagligt udfordrede drenge i alderen 16-25 til at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling.
2. At genskabe tro på eget potentiale med henblik på at starte et uddannelses- eller jobforløb.


Projektet

LøkkeFonden gennemfører hvert år et læringsprojekt for drenge mellem 16-25 år. Fælles for drengene er, at resultaterne fra skolen er udeblevet og de mangler troen på eget potentiale og egen værdi i forhold til uddannelse og job.

Vi rekrutterer drenge fra hele landet og har træningshold i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

Midtjyllandsavis har skrevet en artikel om Løkkefondens Challenge. Læs mere om hvordan flere drenge har fået mod på livet her

Cycling Planet har skrevet en artikel om Løkkefondens Challenge. Læs mere her

Efterværn

Intensivt læringsforløb

Vi ved, at Challengeforløbet genmotiverer mange deltagende drenge for uddannelse- og job. Vi ved også, at nogen ikke har afsluttet en 9. Klasses afgangseksamen med 02 i matematik og dansk. Derfor søger vi midler til, at kunne gennemføre et intensivt fagligt forløb for drengene, hvor vi involverer DrengeAkademiets effektfulde læringsmetoder.  Målet er, at også denne gruppe af drenge kvalificeres til at starte videre uddannelsesforløb på fx en erhvervsskole.

Jobordning

Vi arbejder på at etablere en jobbank med virksomheder, som står til rådighed med fx:

  • Praktikforløb
  • Fritidsjobs
  • Elevpladser
  • Virksomhedsbesøg

Hvis du som virksomhed har lyst til at tilbyde jobs, praktik eller en elevplads til drengene, så ret venligst henvendelse til: [email protected]

Effekt på længere sigt

Vi følger drengene og registrerer, hvad de beskæftiger sig med, så vi har mulighed for at måle Challengeforløbets effekt både på kort og lang sigt.