PROJEKTETS MÅL

At sætte fagligt usikre drenge i stand til at indhente deres efterslæb i skolen gennem faglig og personlig læring.

 


Projektet

Synlige målplakater med navn på, viser, hvor den enkelte er nået til.

LøkkeFondens DrengeAkademi er en læringscamp for fagligt usikre drenge, som har viljen til at bruge 2 uger af deres sommerferie på at forbedre sig både fagligt, socialt og personligt. Den intensive faglige og personlige læring følges op med et et-årigt mentorprogram, der støtter drengene i at fastholde udviklingen derhjemme. Undervisningen bliver varetaget af folkeskolelærere, som har takket ja til at teste, afprøve og udvikle nye metoder.

DrengeAkademiet er løbende blevet evalueret af forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og der er blevet udgivet flere rapporter med forskelligt fokus, eksempelvis campudbytte og følgeforskning. Læs mere om vores rapporter og forskning her.

Med afsæt i rapporternes konklusioner er LøkkeFondens vision at udbrede DrengeAkademiets metoder, så flere drenge kommer ind i fællesskabet, men også for at udbrede læringsmetoder og værktøjer til kommuner og skoler.


Læringskoncept

DrengeAkademiets læringskoncept er forskningsforankret. Grundlæggende tilgange bygger på tænkemåden Synlig Læring, Positiv Psykologi, herunder høj grad af inspiration fra de amerikanske KIPP-skoler.

På Ak7 karaktertraek_01ademiet mødes drengene med konkrete metoder og værktøjer, der skal lære dem at lykkes på egen hånd. DrengeAkademiet arbejder derfor med en tilgang, som systematisk kombinerer såvel faglig, social som personlig udvikling, herunder træner drengene 7 konkrete karaktertræk, som vi ved har stor betydning for evnen til at gennemføre en uddannelse og få et arbejde.

Uanset om drengene træner deres faglige-, sociale eller personlige kompetencer, mødes de med de samme metoder, der på sigt skal gøre dem i stand til at kunne lære selv.

Konkret mødes drengene med:

  • Faste rammer og samme daglige rytme, så der skabes ro til læring og fordybelse
  • Synlige mål, så den enkelte kan følge sin egen udvikling og kender sit næste skridt
  • Klare succeskriterier, så drengene ved hvad, der forventes, og hvordan succeserne opnås
  • Løbende evaluering og feedback, så drengene kan reflektere over egen læring og forstå, hvad der skal til for at nå egne mål. Samtidig kan læreren følge undervisningens effekt undervejs og give individuel feedback om læringsprogressionen og læringsstrategier.

Målet med denne tilgang er, at den enkelte dreng altid ved, hvad der virker, og læreren ved, at det virker.


Se hvordan drengene lærer her

Se film fra DrengeAkademiets introcamp her

Læs mere om DrengeAkademiets overordnede læringskoncept og metoder her

Læs mere om DrengeAkademiets fysiske læringskoncept her

Læs mere om drengenes oplevelser og læring her

Læs mere om Akademiets differentierede læseundervisning og samarbejde med FrontRead her