Du kan læse mere om dette års DrengeAkademi og ansøge her

PROJEKTETS MÅL

At sætte fagligt usikre drenge i stand til at indhente deres efterslæb i skolen gennem faglig, social og personlig læring.

Udfordringen

Danske drenge halter bagefter i skolen. Næsten dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, markant flere drenge modtager specialundervisning og mere end en fjerdedel af de drenge, der gik ud af folkeskolen for 10 år siden med lave karakterer, er i dag på offentlig forsørgelse.


Projektet

Synlige målplakater med navn på, viser, hvor den enkelte er nået til.

LøkkeFondens DrengeAkademi er for fagligt usikre drenge, som har viljen til at bruge 2 uger af deres sommerferie på at forbedre sig markant både fagligt, socialt og personligt. Akademiet er en sommercamp med intensiv faglig og alsidig læring, der følges op med et etårigt mentorprogram, der støtter drengene i at fastholde udviklingen derhjemme. Undervisningen bliver varetaget af grundskolelærere, som har takket ja til at teste, afprøve og udvikle nye metoder.

DrengeAkademiet er løbende blevet evalueret af forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og der er blevet udgivet flere rapporter med forskelligt fokus, eksempelvis campudbytte og følgeforskning. Læs mere om vores rapporter og forskning her. Med afsæt i rapporternes konklusioner er LøkkeFondens vision at udbrede DrengeAkademiets metoder, så flere drenge kommer tilbage i fælles skabet, men også for at stille udviklede metoder og værktøjer til rådighed for kommuner og folkeskoler.


Læringskoncept

DrengeAkademiets læringskoncept er forskningsforankret. Grundlæggende tilgange bygger på tænkemåden Synlig Læring, Positiv Psykologi, herunder høj grad af inspiration fra de amerikanske KIPP-skoler. På Ak7 karaktertraek_01ademiet mødes drengene med konkrete metoder og værktøjer, der skal lære dem at lykkes på egen hånd. DrengeAkademiet arbejder derfor med en tilgang, som systematisk kombinerer såvel faglig, social som personlig udvikling, herunder træner drengene 7 konkrete karaktertræk, som vi ved har stor betydning for evnen til at gennemføre en uddannelse og få et arbejde.

Uanset om drengene træner deres faglige-, sociale eller personligekompetencer, mødes de med de samme metoder, der på sigt skal gøre dem i stand til at kunne lære selv.

Konkret mødes drengene med:

  • Faste rammer og samme daglige rytme, så der skabes ro til læring og fordybelse
  • Synlige mål, så den enkelte kan følge sin egen udvikling og kender sit næste skridt
  • Klare succeskriterier, så drengene ved hvad, der forventes, og hvordan succeserne opnås
  • Løbende evaluering og feedback, så drengene kan reflektere over egen læring og forstå, hvad der skal til for at nå egne mål. Samtidig kan læreren følge undervisningens effekt undervejs og give individuel feedback om læringsprogressionen og læringsstrategier.

Målet med denne tilgang er, at den enkelte dreng altid ved, hvad der virker, og læreren ved, at det virker.


Mød to af drengene fra DrengeAkademiet: