Skærmbillede 2016-03-23 kl. 12.50.56

DANMARK HAR ET DRENGEPROBLEM 

Baggrunden for DrengeAkademiet er, at Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger er uden funktionelle læsefærdigheder, markant flere drenge end piger modtager specialundervisning og drengene må også se sig overhalet af pigerne, når det kommer til at få en uddannelse efter folkeskolen. DrengeAkademiet er udviklet af LøkkeFonden, og har til formål at bringe drengene væk fra kanten og tilbage til fællesskabet.

Kort om DrengeAkademiet 

 • Et intensivt læringsforløb, som afvikles hvert år 2 uger i sommerferien.
 • Hvert år deltager ca. 100 drenge i alderen 14-16 år fra hele landet, hvor af 90-95% af dem gennemfører.
 • Drengene undervises i læsning, skrivning og matematiske færdigheder samt personlig udvikling.
 • Drengene skal være betydeligt bagefter i dansk og matematik for at kunne udvælges til at deltage. Samtidig tilstræbes der en geografisk spredning og en etnisk sammensætning, som afspejler befolkningen.

EN UNIK KOMBINATION AF FAGLIG OG PERSONLIG LÆRING 

Som noget nyt i Danmark arbejder DrengeAkademiet systematisk og integreret med både faglig og personlig læring. Al undervisning foregår under faste rammer med de samme daglige rutiner og en tydelighed omkring regler og forventninger. Metoderne er valgt ud fra, hvad forskning peger på statistisk har størst effekt på læringsudbyttet.

Personlig læring: Syv karaktertræk gør forskellen 

På DrengeAkademiet lærer drengene, hvad det vil sige at blive gode til at lære. Hver dag arbejdes der målrettet med træning af syv karaktertræk, som har en væsentlig betydning for børns evne til at kunne gennemføre en uddannelse. Det giver drengene nogle læringskompetencer, som de både kan bruge i undervisningen på akademiet, på deres skole derhjemme og i deres liv generelt.

Undervisningen i personlig udvikling varetages af holdledere med erfaring inden for læringsstrategier, fysisk og mental energi og sociale kompetencer.

Skærmbillede 2016-03-23 kl. 12.50.37

Faglig læring: Synlig Læring i sprint 

Målet er klart fra begyndelsen: Alle drenge skal gennem en styret og målrettet indsats komme på omgangshøjde fagligt.

Uddannelsesforskningen har dokumenteret, at det er nemmere at lære, hvis man ved, hvordan succes ser ud. Derfor ser eleverne, hvad de skal lære gennem tydelige og individuelle læringsmål. Samtidig får alle drenge mulighed for at lære i eget tempo – det eneste krav er, at de skal blive ved med at øve sig, indtil de mestrer færdighederne. Det betyder i praksis, at ingen går videre mod nye mål, før det nuværende mål er indfriet, og den ønskede kompetence opnået.

I alle timer tilpasses vejen til hver enkelt drengs styrker, behov og ønsker. Lærerne fungerer som læringsledere og ser undervisningen gennem drengens øjne for løbende at tilpasse den efter det, der virker for den enkelte. Drengen bliver direkte involveret i egen læring ved selv at følge og reflektere over fremskridt, så han gradvist tilegner sig strategier til lære selv.

Den faglige undervisning varetages af uddannede folkeskolelærere.

RESULTATER

Drengenes faglige udvikling måles inden for læsning, skrivning og matematiske færdigheder. Resultaterne er løbende blevet fulgt af følgeforskning fra DPU, og alle årene er det lykkedes at skabe en markant fremgang både for drengene og for de deltagende lærere.

Resultater for deltagende drenge

 • Drengene løftes markant i læsning, stavning og matematiske færdigheder. Se den procentvise fremgang for DrengeAkademiet 2017 her.

I en kvalitativ forskningsrapport (udarbejdet af DPU i 2015) fremhæves følgende:

 • “at opholdet for langt de fleste drenge forårsager et positivt vendepunkt både fagligt og personligt”
 • “Stort set alle forbedrer i 9. kl. deres faglige præstationer markant i forhold til 8. kl.”

Dertil peger rapporten på:

 • “en positiv langtidseffekt i forhold til skoleåret efter sommeropholdet”

Siden rapportens udarbejdelse har LøkkeFonden etableret et obligatorisk opfølgningsforløb med henblik på yderligere at understøtte drengenes udvikling positivt efter akademiet og at styrke grundlaget for læringsforløbenes længerevarende betydninger. Læs mere om vores mentorordning her.

Resultater for deltagende lærere 

 • Kompetenceudvikling inden for Synlig Læring, mentoring og struktureret arbejde med læringsstrategier.
 • Erfaringer med at arbejde med fælles struktur i et stærkt team.
 • Styrket netværk på tværs af skoler og kommuner.

Læs mere om erfaringer fra intensive læringsforløb i Danmark her

Læs mere om erfaringer fra KøbenhavnerAkademiet her