FONDENS MÅL
LøkkeFonden er sat i verden med to hovedformål: At sætte fokus på Danmarks drengeproblem og at levere saglige og gennemprøvede løsninger, der kan inspirere til gennerelle forandringer af vores skoler og samfund.

Fokusområder

For både at hjælpe drenge videre i job eller uddannelse og samtidig bidrage med ny og dokumenteret viden om Danmarks drengeproblem, arbejder LøkkeFonden med en strategi, der tager udgangspunkt i to fokusområder:

  1. Vi skal sætte drengene på dagsordenen og skabe viden om Danmarks drengeproblem
  2. Vi skal udvikle nye løsninger, der hjælper drengene væk fra kanten og tilbage til fællesskabet
  3. Vi skal udbrede nye løsninger, herunder metoder og værktøjer, så de kan udbredes til kommuner og skoler.

VI SÆTTER DRENGENE PÅ DAGSORDENEN

LøkkeFonden vil skabe synlighed om Danmarks drengeproblem ved at inspirere den offentlige debat og bidrage med ny viden, der kan kvalificere diskussionen om mulige løsninger. Derfor er Fonden løbende i gang med en ny analyseindsats, der skal sætte fokus på de udfordringer, som drenge i Danmark står overfor. Indsatsen består af løbende offentliggørelse af nye faglige analyser udarbejdet i samarbejde med LøkkeFondens analysepartnere. Fonden involverer sig i/faciliterer/designer diverse forløb og projekter i kommuner og på skoler, samt bidrager til diverse events.

VI UDVIKLER NYE LØSNINGER

LøkkeFonden skal ikke kun sætte problemer på dagordenen. Vi skal også bidrage med nye løsninger, og derfor gennemfører vi konkrete projekter, som afprøver nye metoder i praksis og dokumenterer deres resultater. Som noget relativt nyt i Danmark kombinerer disse projekter faglig, social og personlig udvikling på målrettet og systematisk vis. Formålet er, at dokumentationen for de forskellige resultater kan inspirere til forandringer i samfundet.


Principper for arbejdet

LøkkeFondens udgangspunkt er, at aktiviteterne skal hvile på tre afgørende principper, som tilsammen danner grundlaget for, at flest mulige får nytte af Fondens arbejde både direkte og indirekte:

  1. Vi skal udfordre vanetænkning og afprøve nye løsninger. Metoderne og tankerne er sat fri. Det eneste krav er, at de skal virke.
  2. Vi skal bygge på viden. Projekterne udvikles i samarbejde med førende eksperter og praktikere med faglig tyngde. Og alle projekter evalueres, så resultaterne dokumenteres. Desuden skal fonden være facilitator for generering og deling af ny viden.
  3. Vi skal inspirere vores omverden. Der skal skabes synlighed omkring fondens aktiviteter og projekter, så de kan inspirere den offentlige debat og bidrage til at udvikle vores samfund.

Projekternes cyklus

LøkkeFondens projekter er tilrettelagt som andre innovative processer: Tænk stort, start småt, skaler hurtigt. Denne metode giver mulighed for at sætte de store rammer for udvikling af nye koncepter, der indledes med er overskueligt pilotprojekt, som hurtigt kan skaleres op i takt med, at der opnås gode og konkrete erfaringer.

Derfor følger alle LøkkeFondens projekter en cyklus, der har til formål at udbrede kendskabet til konkrete løsninger og metoder, som først afprøves som pilotprojekt og senere i fuld skala:

projektcyklus02

  1. Pilot: Et læringslaboratorium, hvor metoder og programmer testes.
  2. Fuldskala: Metoderne forfines og implementeres på et større antal deltagere og der gennemføres systematisk evaluering.
  3. Videre udbredelse: Flere kommuner, skoler mv. benytter metoderne, som hvis muligt, evalueres gennem ekstern forskning.